Destinataris

Els destinataris són joves de 16 a 29 anys que no treballin ni estudiïn i vulguin trobar una feina o una formació que els ajudi a inserir-se al món laboral.

Per a poder inscriure’t en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil has de complir amb els següents requisits:

  • Tenir entre 16 i 29 anys
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives, ni formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.