Ofertes laborals – Roberlo SA

Becari/a laboratori empresa química industrial

Empresa: Roberlo SA

Lloc de la feina: Riudellots de la Selva

Descripció

Col·laborar amb la recerca i desenvolupament de nous productes en el laboratori d’Indústria, així com en la resolució de problemes tècnics. L’estudiant treballarà en el Departament de Pintura Industrial donant suport al Departament de Color.

Requisits

 • Grau en Química

 • Grau en Biologia

 • Doble Titulació Grau en Biologia / Grau en Biotecnologia

M'interessa

Operari/a planta - Producció empresa química industrial

Empresa: Roberlo SA

Lloc de la feina: Riudellots de la Selva

Descripció

 • S’ocuparà de la línia de producció de la fàbrica automatitzada, introduint paràmetres a la màquina i resolent les possibles incidències.

Requisits

 • La persona ha d’estar disposada a treballar en els 3 torns (matí, tarda i nit). De moment no s’exigeix que es vagi de nits però el treballador ha de saber que existeix la possibilitat. 

 • Ganes d’aprendre, actitud i predisposició.

M'interessa

Tècnic/a Control de Qualitat Empresa Química Industrial

Empresa: Roberlo SA

Lloc de la feina: Riudellots de la Selva

Descripció

 • Misió: Garantir la qualitat del producte dintre dels terminis marcats per producció


 • Principals responsabilitats:

  • Inspeccionar,controlar i validar l’elaboració del producte final
  • 
Supervisió del procés productiu


 • La persona seleccionada s’ocuparà de validar la matèria primera, comprovar que el procés, el producte final i l’envasat són correctes. Finalment, també farà anàlisi de mostres.

 • Control de la producció
  • Revisió de fórmules
  • Anàlisi i assajos colorimètrics, fisicoquímics
  • Elaboració de gràfics
  • Control del procés productiu i resolució de problemes

  • Seguiment de processos
 • 
Control de matèria primera

 • Anàlisi de les no conformitats i reclamacions que afectin a producte
 • 
Verificació i control de producte acabat caducat

 • Gestió i verificació de devolucions

 • Codificació i calibració d’aparells i instruments de laboratori 

 • Estudis i validació d’envasos

 • Feines de documentació i arxiu

Requisits

 • Experiència, mínim 3 anys, en el departament de Control de Qualitat,dintre del sector químic (automoció i pintura industrial)
 i/o en colorimetria (ajust de bases, formulació de color)

 • Experiència desitjable
 • 
Experiència, mínim 5 anys, en el departament de control de qualitat, dintre del sector químic (automoció i pintura industrial) 
i/o en colorimetria (ajust de bases, formulació de color)

M'interessa